Sponsor van Het BeterBoek

Home  /  Door wie   /  MVO  

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het AMC - Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam.

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen.
Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!