Notuleren

Home  /  Wat   /  Notuleren  

Wij maken en leveren uw notulen correct en op tijd

Goed notuleren is een vak. Een vak dat de notulisten van Vi.a.Vi goed verstaan. Zij weten hoofd- en bijzaken te scheiden, beheersen de Nederlandse taal uitstekend, werken accuraat en met de vereiste snelheid. Huurt u ons in voor uw notulen, dan kunt u erop rekenen dat deze binnen de afgesproken tijd worden opgeleverd. En het moment van vergadering is nooit een probleem. Onze tarieven zijn altijd gelijk, ongeacht of de vergadering overdag, ’s avonds of in het weekend plaatsvindt. Ook kunnen wij notulisten inzetten om uw vergaderingen in het Engels te verslaan.

Continuïteit én kwaliteit in de verslaglegging

Met meer dan 20 notulisten weet u zeker dat u bij ons altijd een deskundige en ervaren notulist vindt. En moet u een reeks vergaderingen laten notuleren, dan zullen wij zo veel mogelijk dezelfde notulist voor u inzetten met daarbij een vaste vervanger. De continuïteit én de kwaliteit van de verslaglegging staan bij ons nooit op het spel.

Ervaren notulist voor uw vergadering

Onze notulisten zijn zeer ervaren in het notuleren van onder andere:

  • Raadsvergaderingen en bestuurscommissies
  • Vergaderingen van PS en commissies bij provincies
  • Diverse typen vergaderingen bij de Rijksoverheid
  • Project- MT- en stuurgroepvergaderingen bij profit- en non-profitorganisaties
  • Hoorzittingen van klachten- en geschillencommissies

Maar ook:

  • Algemene Leden Vergaderingen (ALV)
  • Algemene vergaderingen van Aandeelhouders (AvA)
  • Vergaderingen van Raden van Commissarissen (RvC)
  • Vergaderingen van Verenigingen van Eigenaren (VvE)
  • Bewonersbijeenkomsten

Van actielijsten tot notulen

Onze notulisten maken vrijwel altijd gebruik van opnameapparatuur en een laptop. Ongeacht het soort notulen dat u wenst, zij kunnen het in elke vorm voor u vastleggen: van notulen en verslagen tot actie- en besluitenlijsten. De wijze van uitwerking vindt plaats zoals u het wenst: van een korte besluitenlijst of beknopt verslag tot een uitgebreid of zelfs woordelijk verslag. Ook kunt u de audio- of video-opnamen integraal door ons laten uitwerken. De uitwerktijd van de notulen is afhankelijk van het soort verslag dat u wenst te ontvangen.

Uw vergadering laten notuleren? Neem contact op!

Wilt u meer weten over het laten verslaan van uw vergadering? Of wilt u een van onze notulisten inschakelen? Neem dan contact met ons op.